Copa Catalana Internacional de Barcelona 2021

Video

PMX Racing Team

Copa Catalana Internacional de Barcelona

Maig 2021
Prova Junior amb Francesc Barber
Dones elit amb Bec McConnell
Homes elit amb Jofre Cullell i Dan McConnell