El Tresor Ocult

Video “Audiovisual” realitzat per l’encàrrec de Born Estudi per a l’exposició “El Tresor Ocult” del Museu Episcopal de Vic.

Client: Estudi Börn de Vic.